من یک بایوتکنولوژیست هستم!

بعضی از روزها توی ذهن آدم ها با شادی و خوشی هک میشه.

برای من 5/6/2013 و 11/6/2013 از اون روزهای به یادماندنی‌ه.

تاریخ اول برای روز دفاعیه بود و ارائه ی فوق العاده ام و حیرت اساتید از موضوع و محتوی پایان نامه ام که به تنهایی در سطح بالایی انجام داده بودم؛ و در آخر جشن نسبتا کوچک اما خیلی خوبی که دانشکده برامون گرفت.

تاریخ دوم مربوط به روز جشن فارغ التحصیلی بود. وقتی که اسمم رو خوندن و از بین بچه ها بلند شدم برای گرفتن تقدیر نامه. روزی که رسما من رو به عنوان بایوتکنولوژیست شناختند.

20/6/2013 هم روز خوبی بود. روزی که مدارک اصلی آماده بود و برای آخرین بار رفتم دانشگاه و مدرک اصلی رو گرفتم. هرچند پر دردسر بود چون باید 20 تا امضا از جاهای مختلف میگرفتیم تا مدرک رو میدادند اما در نهایت شیرین بود.

 

پی نوشت:

ممنونم خداجونم 

/ 0 نظر / 21 بازدید