دیدار

دیدار با یک دوست خیلی قدیمی

                                         و خیلی عزیز

مرور خاطرات خوش گذشته...

حرف از الان و بعد و آرزوها و فکرهایمان

حرف و حرف و خنده

خنده از ته ِ دل

                      با همه وجود

 

پی نوشت:

همه ی چهار سال دبیرستان مثل پرده سینما از جلو چشممان گذشت.

/ 0 نظر / 13 بازدید