بسم الله النور

موضوع:    مدرسه

مدرسه. کلمه زیبا و دلنشینی است.

من مدرسه را دوست دارم.

من در مدرسه درسهای زیادی یاد گرفتم.

من در مدرسه دوستان زیادی پیدا کردم.

من از مدرسه خاطرات فراوانی دارم.

من مدرسه را به اتمام رساندم.

من با مدرسه خدا حافظی کردم.

من دلتنگ مدرسه هستم.ناراحت

 

میم   دال رِ  سین  هـ

مدرسه

/ 2 نظر / 6 بازدید
خیلی دور خیلی نزدیک

به نام آنکه رمضان را آفرید در بهترین روز از بهترین ماه خدا ........سلام با مطلبی از ماه مبارک رمضان به روزم .... خوب می نویسید ........... علی علی[خداحافظ]

الف ب پ ت

سلام منم دلتنگم