باب الحوائج

همچه شبی را هیچ وقت، هیچ وقت، هیچ وقت فراموش نمیکنم.

همچه شبی بود که من خواستم،

با همه ی وجودم، از باب الحوائج خواستم

تا زائر حرمِ پسرشان شوم.

فردایش به سمت مشهد راه افتادیم

برای اولین بار 

 

پی نوشت: هفت سال ِ پیش

/ 0 نظر / 33 بازدید