بسم الله النور

مادر نوزاد خود را در مقابل فرزند دو ساله اش گذاشت و گفت:« این برای توست... باید خیلی مواظبش باشی چون هدیه ایست از طرف خدا برای تو.»

و کودک با تمام غرور و افتخار هدیه ی خداوند را نوازش کرد.

-----------------------------------------------------------

پ.ن:

تولد داداش کوچولوی حسون مبارک.

/ 2 نظر / 14 بازدید
ا ب پ ت...

سلام مبروک

دنيای زمينی

هنوز هم خوبی هست !؟ هنوز هم می توان خندید ...؟ هنوز هم مردمان ما خوبند... ؟ هنوز هم در اعماق وجود هر کس هر چه قدر هم کوچک ، خدا هست... ؟ هنوز هم فرشتگان رحمت هر روز به زمین می آیند.. ؟ هنوز تاریکی آنقدر دنیا را فرا نگرفته است، ؟ که زمین هم تحملش طاق شود..!!؟؟