لی لی

گاهی وقتها دلم میخواهد

                                  گچ بردارم

و روی زمین آسفالت شده ی دانشگاه

هفت خانه بکشم

و با خیالی آسوده لی لی بازی کنم.

 

 

پی نوشت:

توی این ترافیک درسی و امتحانی و حجم زیاد مقاله خوانی ها و خلاصه نویسی ها

یک آن دلم دوران ابتدایی ِمدرسه را خواست.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید