من

نشسته ام و فقط دارم فکر میکنم

اینکه چرا...

 که کاش ...

 

انبوه چراها و کاش ها...

 

 

پی نوشت:

حالم گرفته اس.

 

بعداً نوشت:

الان که فکر می کنم, می بینم خوبه که حالم گرفته اس ...حالا به هر دلیلی... اصلا همچین روزها و شبهایی باید حال گرفته ای داشت.

/ 0 نظر / 11 بازدید