مشغولیت ِ ذهنی ِ مفید

انقدر غرق در افکارت باشی و

در خیالت مشغول تجزیه و بررسی دانسته هایت

که از کنار دوستانت که میگذری، آنها را نشناسی و 

وقتی سلام میکنند با خودت بگویی:

                                         « چه قیافه ی آشنایی.. خدایا این کی بود؟»

حتی از کنار همان گربه های موذی و ترسناک میگذری بی آنکه بترسی

چون آنها را نمیبینی و با مشغولیت ِ ذهنی ِ مفید ِ خود، سر میکنی.

 

 

پی نوشت:

این روزهایی که همه ی زندگی ام شده پایان‌نامه ام

شمارش معکوس آغاز شده است... 30 روز باقیست.

/ 0 نظر / 18 بازدید