دختر ِ بابا

حتما او هم بابایی بود

دختر ِ عزیز ِ بابا 

و چقدر دردناک و غیر قابل تصور است که 

                بابایت، قهرمان زندگی ات، 

                                              جلوی چشمانت

                                                                    س ر  ب ب ر ن د .

 

پی نوشت:

سلام بر دختر سه ساله ی امام حسین .

همان که در سن ِ کم یتیمش کردند.

/ 0 نظر / 43 بازدید