در شب تولدم ببار باران...

ببار باران

ببار بر تن خسته و جسم خشک من

ببار باران

تا روحم به پرواز در آید

ببار باران تا برقصم زیر بارش ات

ببار باران تا جشن بگیرم بیست و دو سال بودن را

ببار باران تا بگویم من هستم

ببار باران...

ببار باران که من دوستت میدارم

ببار که هر قطره ات پیام شادیست

ببار تا جانی تازه گیرم

ببار باران

/ 0 نظر / 13 بازدید