تحقق رویاها

بسم الله النور

کی فکرش را میکردم یک روز به تحقق بپیوندد؟

آن هم با این کیفیت و با این حال خوب

کی فکرش را میکردم که روضه های تنهاییِ روزهای چهارشنبه ام

                                                 اسپند دود کردنهایم برای سه ساله

                                                          دعا خواندنها و روضه خوانی یک نفره ام،

امروز به یک مجلس ذکر مصیبت واقعی تبدیل شود؟

 

پ.ن:

نمیدانم پاداش چه کارِ خوبی بوده که لیاقت داشتم امروز در خانه ام مجلسی به پا کنم برای سه ساله امام حسین(ع).

کربلا میبری مرا؟

/ 0 نظر / 43 بازدید