یک روز ِ اخمالوی ِ شاد

روزم را با اخم شروع کردم.

انگاری با خودم هم قهر بودم.

خدا را شکر کسانی را دارم که این اخم را به خنده تبدیل کنند و روزم را شاد کنند.

.کسانی که لحظه‌ای ناراحت بودنم را نمی‌توانند تحمل کنند

.کسانی که وجودشان، هدیه ای‌ست از طرف ِ خدا برای من

 

:پی‌نوشت

ممنونم خدای خوبم، بخاطر همه ی این هدیه های ارزشمند

/ 0 نظر / 13 بازدید