ايـــــــــــــــــــران

 

ايران عزيزم يک روز ديگر به آغوشت بازمی گردم.

 

دوستت دارم ... دوستت دارم

 

بار خدايا تو را سپاس که مرا در قومی آفريدی که به جوانمردی و رشادت شهره اند.

من افتخار ميکنم که

ايرانی هستم.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید