بسم الله النور

تقریبا سه سال از دوران مدرسه گذشته

اما هنوزم شبا خواب مدرسه رو مبینم

حیاط... کلاسا... سالن... صف...

دفتر مدیر... معلما... حتی آبدارخونه

حداقل هفته ای سه ـ چهار بار

بیشتر وقتها هم بارون میاد...

دلم تنگه!

/ 0 نظر / 12 بازدید