::. ققـنوس .::

دلنوشته هایم را مینویسم، اینجا!
 
 
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٠/۱٤ : توسط : الهام

می شود با سنگ شعر دلدادگی را گفت

و سرمست شد از جام تهی

می شود از گريه ی کودکان خزان؛

خنده های بهاری شنيد.

ميشود هميشه گفت و نوشت و خواند

                              تا هميشه همه چيز را آنطور که هستند؛ نبينيم