::. ققـنوس .::

دلنوشته هایم را مینویسم، اینجا!
 
» اربعین :: ۱۳٩٥/٩/۱٢
» یک عمر :: ۱۳٩٤/٢/٢٥
» زیارت هوایی :: ۱۳٩۳/٩/۱٥
» اِرباً اِربا :: ۱۳٩۳/۸/۱٢
» امام رئوف :: ۱۳٩۳/٦/٢٢
» باب الحوائج :: ۱۳٩۳/۳/۳
» که کوچک بمانم... :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» همه ی همه مان :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» دختر ِ بابا :: ۱۳٩٢/٩/۱٦
» فراتر از مصیبت :: ۱۳٩٢/۸/٢٢
» عمل و عکس العمل :: ۱۳٩٢/۸/۱۸
» حسِ خوب حلال طلبی :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» ادامه تحصیل :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» تقویم ِ زندگی :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» یک روز ِ اخمالوی ِ شاد :: ۱۳٩٢/٥/٢٤
» تقبل الله أعمالکم :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» یک ظهر تابستانی :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» ... :: ۱۳٩٢/٥/۸
» من یک بایوتکنولوژیست هستم! :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» درمان دل ِ تنگم... :: ۱۳٩٢/۳/٩
» من و ماه :: ۱۳٩٢/۳/٤
» کاش خدا... :: ۱۳٩٢/٢/۳٠
» دیدار :: ۱۳٩٢/٢/۳
» مشغولیت ِ ذهنی ِ مفید :: ۱۳٩٢/٢/۱
» علامه دهر :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» سفر نوروزی :: ۱۳٩٢/۱/۱
» سال 92 :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» دلم مسجد می‌خواهد! :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» کلاغ پر :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» ربع قرن زندگی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» زمستان ِ دوست داشتنی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱
» یک فنجان قهوه :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» لی لی :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» ولاتجسسوا... :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» طلبکار ِ زورکی :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» شعور ِ آدم ها :: ۱۳٩۱/٩/٦
» عاشق ِ باران :: ۱۳٩۱/٩/٢
» وقت عاشقی :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» ذوق ِ آدم ها :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» آسمون بی ستاره :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» این روزهایم :: ۱۳٩۱/۸/٥
» محتاج باران‌م! :: ۱۳٩۱/۸/٢
» جیرجیرک :: ۱۳٩۱/٧/٢٦
» senior :: ۱۳٩۱/٦/٢٦
» وقتی دعوت می شوی... :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» خونه :: ۱۳٩۱/۳/۱٢
» فرشته ها :: ۱۳٩۱/۳/٤
» کربلا :: ۱۳٩۱/۳/۱
» یک دل سیر آرزو :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» رعد و برق :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» فاطمیه :: ۱۳٩۱/۱/۱٦
» کودکانه :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» بی تفاوت می شوم! :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» این روزها شادم! :: ۱۳٩٠/۱٢/۱
» ناراحتی :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» یک روز نو ! :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» 24 :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» تماس تاسوعایی :: ۱۳٩٠/٩/۱٤
» من :: ۱۳٩٠/٩/۸
» همه دوست داشتنی هایم :: ۱۳٩٠/۸/٢٤
» عاشقی :: ۱۳٩٠/۸/٢٠
» ناخواسته :: ۱۳٩٠/۸/۱۸
» اگر... :: ۱۳٩٠/۸/۱٠
» از آن وقتها... :: ۱۳٩٠/۸/۸
» شیشه دلم :: ۱۳٩٠/۸/٤
» اتفاق های سریع :: ۱۳٩٠/٧/٢٤
» شیطان :: ۱۳٩٠/٦/٢٩
» سال سوم دانشگاه :: ۱۳٩٠/٦/٢٠
» خوبی و بدی :: ۱۳٩٠/٦/٧
» تصمیم :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
» میهمان خدا :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
» حس خوب عمه بودن! :: ۱۳٩٠/٤/٢٦
» حکایت من :: ۱۳٩٠/٤/۱۸
» شبها... :: ۱۳٩٠/٤/۱۸
» یک خط بزرگ :: ۱۳٩٠/۳/۱٩
» دنیا دار مکافات است. :: ۱۳٩٠/۳/۱٧
» آهای خوشگل عاشق :: ۱۳٩٠/٢/٢٤
» در برخی از انسانها خاله زنک بودن ارثی است. :: ۱۳٩٠/۱/٧
» 23 :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
» رها من :: ۱۳۸٩/٩/٢٧
» هفت روز دیگه :: ۱۳۸٩/٧/٢٠
» درس درس درس درس :: ۱۳۸٩/٢/۱٦
» دلتنگی :: ۱۳۸٩/٢/٧
» سلام :: ۱۳۸٩/۱/٢٥
» در شب تولدم ببار باران... :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٩
» محرم 85 :: ۱۳۸۸/٩/٢٦
» بسم الله النور :: ۱۳۸۸/٩/٢٢
» بسم الله النور :: ۱۳۸۸/٦/۱٢
» بسم الله النور :: ۱۳۸۸/٤/٢۸
» به احمدی نژاد رأی می‌دهم ؛ زیرا... :: ۱۳۸۸/۳/۱۱
» وعده های دروغ! :: ۱۳۸۸/۳/٧
» قلم پرس :: ۱۳۸۸/٢/۳۱
» میگه و میگم (2) :: ۱۳۸۸/٢/۱٥
» حرف حق :: ۱۳۸۸/۱/۳۱
» بسم الله النور :: ۱۳۸۸/۱/٢۸
» بسم الله النور :: ۱۳۸۸/۱/۱٥
» بسم الله النور :: ۱۳۸۸/۱/٦
» بسم الله النور :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٦
» بسم الله النور :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٤
» بسم الله النور :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٦
» ۱۳۸٧/۱٢/۱۱ :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۱
» بسم الله النور :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٧
» بسم الله النور :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٢
» بسم الله النور :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٦
» بسم الله النور :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٩
» لبیک یا حسین (ع) :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٢
» لبیک یا حسین (ع) :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٢
» بسم الله النور :: ۱۳۸٧/٩/٩
» ۱۳۸٧/۸/٢٢ :: ۱۳۸٧/۸/٢٢
» بسم الله النور :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» بسم الله النور :: ۱۳۸٧/٦/٢٧
» بسم الله النور :: ۱۳۸٧/٤/٦
» بسم الله النور :: ۱۳۸٧/٢/٢٥
» بسم الله النور :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٢
» بسم الله النور :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٩
» بسم الله النور :: ۱۳۸٦/۱٠/٦
» بسم الله النور :: ۱۳۸٦/۸/٢۸
» بسم الله النور :: ۱۳۸٦/۸/٢۱
» بسم الله النور :: ۱۳۸٦/۸/٢
» بسم الله النور :: ۱۳۸٦/٧/٢٠
» بسم الله النور :: ۱۳۸٦/٧/٤
» بسم الله النور :: ۱۳۸٦/٦/۱٦
» بسم الله النور :: ۱۳۸٦/٦/۱۳
» بسم الله النور :: ۱۳۸٦/٦/۱
» بسم الله النور :: ۱۳۸٦/٥/٢٦
» بسم الله النور :: ۱۳۸٦/٥/٢٥
» بسم الله النور :: ۱۳۸٦/٤/٢٥
» بسم الله النور :: ۱۳۸٦/۱/٥
» بسم الله النور :: ۱۳۸٦/۱/۱
» بسم الله النور :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٧
» بسم الله النور :: ۱۳۸٥/۱٠/۳٠
» بسم الله النور :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٦
» بسم الله النور :: ۱۳۸٥/۱٠/٦
» بسم الله النور :: ۱۳۸٥/٩/۳٠
» بسم الله النور :: ۱۳۸٥/٩/۱٧
» بسم الله النور :: ۱۳۸٥/٩/٩
» بسم الله النور :: ۱۳۸٥/٩/۱
» بسم الله النور :: ۱۳۸٥/۸/٢٤
» بسم الله النور :: ۱۳۸٥/۸/۱٩
» بسم الله النور :: ۱۳۸٥/۸/۸
» بسم الله النور :: ۱۳۸٥/۸/٤
» بسم الله النور :: ۱۳۸٥/٧/۳٠
» بسم الله النور :: ۱۳۸٥/٧/٢۳
» بسم الله النور :: ۱۳۸٥/٧/٢۱
» بسم الله النور :: ۱۳۸٥/٧/۱٧
» پدر :: ۱۳۸٥/٥/۱٤
» اينا نيست اون چيزايی که من ميخام! :: ۱۳۸٥/٤/۳۱
» مادری به نام زهرا :: ۱۳۸٥/٤/٢٥
» سلام ايران :: ۱۳۸٥/٤/٢۱
» مسلمانان به پا خيزيد :: ۱۳۸٥/٤/۱٦
» ۱۳۸٥/٤/۱٥ :: ۱۳۸٥/٤/۱٥
» ميتونيد نخونيد چون کاملا شخصيه!!!۱ :: ۱۳۸٥/٤/۱٤
» سلام :: ۱۳۸٥/٤/۱۱
» کنکور :: ۱۳۸٥/۳/٢٩
» ما محکوم به سکوت هستیم. :: ۱۳۸٥/۳/٢٥
» يا فاطمه (س) :: ۱۳۸٥/۳/۱۸
» ۱۳۸٥/۳/۱۳ :: ۱۳۸٥/۳/۱۳
» سلام :: ۱۳۸٥/۳/۱۱
» ۱۳۸٥/۳/۱٠ :: ۱۳۸٥/۳/۱٠
» ۱۳۸٥/۳/۸ :: ۱۳۸٥/۳/۸
» خداحافظ زمين شناسی :: ۱۳۸٥/۳/٧
» خداحافظ زبان و ادبيات فارسی! :: ۱۳۸٥/۳/٤
» خداحافظ شيمی :: ۱۳۸٥/۳/٢
» خداحافظ زبان :: ۱۳۸٥/٢/۳٠
» خداحافظ دينی :: ۱۳۸٥/٢/٢۸
» خداحافظ رياضی :: ۱۳۸٥/٢/٢٧
» خداحافظ زيست شناسی :: ۱۳۸٥/٢/٢۳
» خداحافظ فيزيک :: ۱۳۸٥/٢/۱۸
» ۱۳۸٥/۱/٢٦ :: ۱۳۸٥/۱/٢٦
» سخنی با تو :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٦
» ۱۳۸٤/۱٢/٦ :: ۱۳۸٤/۱٢/٦
» انديشه کافی نيست :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٤
» ۱۳۸٤/۱٠/۱٤ :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٤
» ۱۳۸٤/٩/٧ :: ۱۳۸٤/٩/٧
» ۱۳۸٤/۸/۱۸ :: ۱۳۸٤/۸/۱۸
» ۱۳۸٤/٧/۱٠ :: ۱۳۸٤/٧/۱٠
» ۱۳۸٤/٧/۳ :: ۱۳۸٤/٧/۳
» ۱۳۸٤/٤/٥ :: ۱۳۸٤/٤/٥
» ۱۳۸٤/۳/٢٧ :: ۱۳۸٤/۳/٢٧
» ۱۳۸٤/۳/٢٦ :: ۱۳۸٤/۳/٢٦
» در گلستانه(سهراب سپهری) :: ۱۳۸٢/٥/٢٠
» careless whispers :: ۱۳۸٢/٤/٢٩
» نامي ازهزار نام(قيصر امين پور) :: ۱۳۸٢/۱/٢۱
» کوچه(فريدون مشيري) :: ۱۳۸٢/۱/٧
» يه ترانه قديمی عربی :: ۱۳۸٢/۱/٧
» نشاني(سهراب سپهري) :: ۱۳۸٢/۱/٦
» به باغ همسفر :: ۱۳۸٢/۱/٦
» ازاد مرد :: ۱۳۸٢/۱/٥
» واحه ای در لحظه :: ۱۳۸۱/۱٢/٢٧